Reducing loneliness in Ukranian refugees: a presentation at a Ukrainian conference on the war and on domestic violence

English version – written by Tetyana Stoianova

Together with Hans Rocha IJzerman, I took part in the conference Protection from domestic violence as a result of the war,  which was organized by the Kyiv district court of Ukraine, Department of Civil process National University “Odessa Law Academy” and the Community Justice Center of Odessa. At the conference, I presented the upcoming plan for my project Improving the Embedding of Ukrainian Refugees in France and the Reduction of Psychological Abuse. I feel that this project is important: one does not have to be a social scientist to predict that Ukrainian refugees, who are already more than 6,000,000 today, feel lonely and are at risk of either perpetrating or being a victim of psychological (domestic violence).

In the upcoming years, we plan to research the causes of loneliness of Ukrainian refugees, the connection of loneliness with committing psychological violence, and to increase social connection. After the project, we intend to create recommendations for working with Ukrainian refugees in France suffering from loneliness specifically and for refugees in general. We hope to not be alone in our quest to support Ukrainian refugees who feel alone. We like to issue an open call for different stakeholders from Ukraine and from other countries to help tackle these problems. We will want to collaborate with refugee organizations, researchers (with expertise in psychometrics, interpersonal relations, or domestic violence), humanitarian organizations, and people on the ground who are interested in the plight of the Ukranian people. 


If you want to collaborate or have questions or comments regarding our project, please don’t hesitate to contact me at fineline2011@gmail.com. You can email me in Ukranian, English, or Russian. 


Зменшення самотності в українських біженців: виступ на всеукраїнській конференції з питань війни та домашнього насильства

Українська версія

Разом з Гансом Роша Ізерманом сьогодні приймала участь у конференції “Захист від домашнього насильства внаслідок війни”, що була організована Київським районним судом м. Одеси, кафедрою цивільного процесу Національного університету “Одеська юридична академія” та Громадським центром правосуддя м. Одеси. На конференції був представлений майбутній план мого проекту “Покращення інтеграції українських біженців у Франції та зменшення психологічного насильства”. Я вважаю, що цей проект є важливим: цілком ймовірно, що українські біженці, яких на сьогоднішній день вже більше 6 000 000, відчувають себе самотніми і піддаються ризику або вчинити психологічне (домашнє) насильство, або стати його жертвою.

У найближчі роки ми плануємо дослідити причини самотності українських біженців, зв’язок самотності з вчиненням психологічного насильства, а також посилити соціальні зв’язки українських біженців. Після завершення проекту є намір створити рекомендації для роботи з українськими біженцями у Франції, які страждають від самотності, зокрема, і для біженців в цілому.  Сподіваємося, що не будемо самотніми у своєму прагненні підтримати українських біженців, які відчувають себе самотніми. Ми хотіли б звернутися до різних зацікавлених сторін з України та інших країн з проханням допомогти у вирішенні цих проблем. Ми хотіли б співпрацювати з організаціями біженців, дослідниками (з досвідом роботи в області психометрії, міжособистісних відносин, домашнього насильства), гуманітарними організаціями та людьми на місцях, які зацікавлені в долі українського народу.

Якщо Ви бажаєте співпрацювати або маєте запитання чи коментарі щодо нашого проекту, будь ласка, зв’яжіться зі мною за адресою: fineline2011@gmail.com. Ви можете писати мені українською, англійською або російською мовами. громадські організації, науковці, психологи та всі ті, хто так чи інакше хоче долучитися до допомоги українським біженцям у Франції.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: